สนามสอบระดับชั้นวันที่จัดสอบเดือนที่จัดสอบปีที่จัดสอบวิชาสอบครั้งที่ไฟล์ข้อสอบไฟล์ข้อสอบ เป็นไฟล์ทางการใช่หรือไม่ไฟล์เฉลยข้อสอบ (ถ้ามี)คอร์สเฉลยข้อสอบ
general-oldentrance27january2557ฟิสิกส์Array1
general-oldentrance5january2556ภาษาอังกฤษArray1
a-netentrance1january2551ภาษาไทยArray1
a-netentrance1january2551สังคมArray1
a-netentrance1january2551ฟิสิกส์Array1
a-netentrance1january2551คณิตศาสตร์Array1
a-netentrance1january2551ภาษาญี่ปุ่นArray1
a-netentrance1january2551ภาษาอังกฤษArray1
a-netentrance1january2551เคมีีArray1
a-netentrance1january2550ชีววิทยาArray1
a-netentrance1january2550ภาษาไทยArray1
a-netentrance1january2550ความถนัดทางวิชาชีพครูArray1Array
a-netentrance1january2550สังคมArray1
a-netentrance1january2550วิทยาศาสตร์Array1Array
a-netentrance1january2550คณิตศาสตร์Array1Array
a-netentrance1january2550ภาษาฝรั่งเศสArray1Array
a-netentrance1january2550พื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์Array1Array
a-netentrance1january2550ภาษาอังกฤษArray1Array
a-netentrance1january2550สถาปัตยกรรมArray1Array
a-netentrance1january2549ภาษาไทยArray1Array
a-netentrance1january2549ความถนัดทางวิชาชีพครูArray1Array
a-netentrance1january2549ความถนัดทางวิชาชีพครูArray1Array
a-netentrance1january2549สังคมArray1Array
a-netentrance1january2549วิทยาศาสตร์Array1Array
a-netentrance1january2549วิทยาศาสตร์Array1Array
a-netentrance1january2549คณิตศาสตร์Array1Array
a-netentrance1january2549พื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์Array1Array
a-netentrance1january2549ภาษาอังกฤษArray1Array
general-old7january2555ภาษาไทยArray1
general-old7january2555สังคมArray1
general-old7january2555ฟิสิกส์Array1
general-old7january2555คณิตศาสตร์Array1
general-old8january2555ภาษาอังกฤษArray1
general-old8january2555เคมีArray1entrance
general-old8january2555ชีววิทยาArray1
o-net16february2557สุขศึกษาArray1
o-net16february2557สุขศึกษาArray1
o-net15january2557สังคมArray1
o-net15february2557สังคมArray1
o-net16february2557ศิลปะArray1
o-net16february2557ศิลปะArray1
o-net16february2557วิทยาศาสตร์Array1entrance
o-net16february2557วิทยาศาสตร์Array1
o-net15february2557ภาษาอังกฤษArray1
o-net15january2557ภาษาอังกฤษArray1
o-net16february2557ภาษาไทยArray1
o-net16february2500ภาษาไทยArray1
o-net15february2557คณิตศาสตร์Array1
o-net15february2557คณิตศาสตร์Array1
o-net16february2557การงานArray1
o-net16february2557การงานArray1
o-net9february2557สุขศึกษาArray1
o-net9february2557สุขศึกษาArray1
o-net9february2557สังคมArray1
o-net9february2557สังคมArray1
o-net9february2557ศิลปะArray1
o-net9february2557ศิลปะArray1
o-net9february2557วิทยาศาสตร์Array1
o-net9february2557วิทยาศาสตร์Array1
o-net8february2557ภาษาอังกฤษArray1
o-net8february2557ภาษาอังกฤษArray1
o-net8february2557ภาษาไทยArray1
o-net8february2557ภาษาไทยArray1
o-net8february2557คณิตศาสตร์Array1
o-net8february2557คณิตศาสตร์Array1
o-net9february2557การงานArray1
o-net9february2557การงานArray1
o-net27february2559วิทยาศาสตร์Array1Array
o-net27february2559คณิตศาสตร์Array1Array
o-net27february2559ภาษาอังกฤษArray1Array
o-net27february2559สังคมArray1Array
o-net27february2559ภาษาไทยArray1Array
o-net7february2559วิทยาศาสตร์Array1Array
o-net4february2559คณิตศาสตร์Array1Array
o-net6february2559ภาษาอังกฤษArray1Array
o-net6february2559สังคมArray1Array
o-net7february2559ภาษาไทยArray1Array
o-net28february2559วิทยาศาสตร์Array1Array
o-net27february2559คณิตศาสตร์Array1Array
o-net27february2559ภาษาอังกฤษArray1Array
1Arrayสังคม2559february28o-netArray
1Arrayภาษาไทย2559februaryArrayo-net27
general-old17january2558ภาษาไทยArray1
general-old17january2558สังคมArray1
general-old17january2558ฟิสิกส์Array1entrance
general-old18january2558คณิตศาสตร์Array1entrance
general-old18january2558ภาษาอังกฤษArray1
general-old18january2500เคมีArray1
general-old17january2558ชีววิทยาArray1
general-old4january2560ภาษาไทยArray1
general-old5january2557สังคมArray1
general-old4january2557คณิตศาสตร์Array1
general-old27january2557ภาษาอังกฤษArray1entrance
general-old4january2557เคมีArray1entrance
general-old4january2557ชีววิทยาArray1
general-old5january2560ภาษาไทยArray1
general-old6january2556สังคมArray1
general-old6january2556ฟิสิกส์Array1
general-old5january2556คณิตศาสตร์Array1
general-old5january2556เคมีArray1
general-old5january2556ชีววิทยาArray1
o-net19february2554ภาษาอังกฤษArray1
o-net19february2554สังคมArray1
o-net20february2554วิทยาศาสตร์Array1
o-net19february2554คณิตศาสตร์Array1
o-net20february2554การงานArray1
o-net20february2554ภาษาไทยArray1
o-net20february2553ภาษาอังกฤษArray1
o-net20february2553สังคมArray1
o-net18march2553วิทยาศาสตร์Array1
o-net20february2553คณิตศาสตร์Array1
o-net21january2553การงานArray1
o-net21february2553ภาษาไทยArray1
o-net21february2552ภาษาอังกฤษArray1
o-net21february2552สังคมArray1
o-net22january2552วิทยาศาสตร์Array1
o-net21february2555คณิตศาสตร์Array1
o-net22february2552การงานArray1
o-net22february2552ภาษาไทยArray1
o-net29february2551ภาษาอังกฤษArray1
o-net29february2551สังคมArray1
o-net1march2551วิทยาศาสตร์Array1
o-net29february2551คณิตศาสตร์Array1
o-net1march2551การงานArray1
o-net1march2551ภาษาไทยArray1entrance
o-net24february2550ภาษาอังกฤษArray1
o-net24february2550สังคมArray1
o-net25february2550วิทยาศาสตร์Array1
o-net24february2550คณิตศาสตร์Array1
o-net25february2550ภาษาไทยArray1
o-net25february2549ภาษาอังกฤษArray1
o-net25february2549สังคมArray1
o-net26february2549วิทยาศาสตร์Array1
o-net25february2549คณิตศาสตร์Array1
o-net26february2549ภาษาไทยArray1
gatpat9december2556ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์1Array1
gatpat4march2556ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์1Array1
gatpat8october2555ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์2Array1
gatpat5march2555ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์1Array
gatpat10october2554ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์2Array
gatpat8december2556ความถนัดทางวิทยาศาสตร์2Array
gatpat3march2556ความถนัดทางวิทยาศาสตร์1Arrayentrance1
gatpat7october2555ความถนัดทางวิทยาศาสตร์2Array
gatpat4march2555ความถนัดทางวิทยาศาสตร์1Array
gatpat9october2554ความถนัดทางวิทยาศาสตร์2Array
gatpat8october2555ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์2Array
gatpat2march2556ความถนัดทั่วไป1Array
gatpat6october2555ความถนัดทั่วไป2Arrayentrance1
gatpat3march2555ความถนัดทั่วไป1Array
gatpat8october2554ความถนัดทั่วไป2Array
gatpat25october2551วัดศักยภาพทางสถาปัตยกรรทศาสตร์Array
gatpat6march2554ความถนัดทางวิทยาศาสตร์1Array
gatpat8march2554ความถนัดทางภาษาบาลี1Arrayentrance1
gatpat8march2554ความถนัดทางภาษาอาหรับ1Arrayentrance1
gatpat8march2554ความถนัดทางภาษาจีน1Arrayentrance1
gatpat8march2554ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น1Array
gatpat8march2554ความถนัดทางภาษาเยอรมัน1Array
gatpat8march2554ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส1Array
gatpat8march2554ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์1Array
gatpat6march2553ความถนัดทางวิชาชีพครู1Array
gatpat7march2554ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์1Array
gatpat7march2554ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์1Array
gatpat5march2554ความถนัดทางคณิตศาสตร์1Array
gatpat5march2554ความถนัดทั่วไป1Array
gatpat5march2554ความถนัดทั่วไป1Array
gatpat12october2553ความถนัดทางภาษาบาลี3ArrayArray
gatpat12october2553ความถนัดทางภาษาอาหรับ3ArrayArray
gatpat12october2553ความถนัดทางภาษาจีน3ArrayArray
gatpat12october2553ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น3Array
gatpat12october2553ความถนัดทางภาษาเยอรมัน3ArrayArray
gatpat12october2553ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส3ArrayArray
gatpat12october2553ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์3Array
gatpat10october2553ความถนัดทางวิชาชีพครู3ArrayArray
gatpat11october2553ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์3ArrayArray
gatpat11october2553ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์3ArrayArray
gatpat10october2553ความถนัดทางวิทยาศาสตร์3ArrayArray
gatpat9october2553ความถนัดทางคณิตศาสตร์3ArrayArray
gatpat9october2553ความถนัดทั่วไป3ArrayArray
gatpat11july2553ความถนัดทางภาษาบาลี2Array
gatpat11july2553ความถนัดทางภาษาอาหรับ2Array
gatpat11july2553ความถนัดทางภาษาจีน2Array
gatpat11july2553ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น2Array
gatpat11july2553ความถนัดทางภาษาเยอรมัน2Array
gatpat11july2553ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส2Array
gatpat11july2553ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์2Array
gatpat4july2553ความถนัดทางวิชาชีพครู2Array
gatpat10july2553ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์2Array
gatpat10july2553ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์2Array
gatpat4july2553ความถนัดทางวิทยาศาสตร์2Array
gatpat3july2553ความถนัดทางคณิตศาสตร์2Array
gatpat3july2553ความถนัดทั่วไป2Array
gatpat3july2553ความถนัดทั่วไป2Array
gatpat9march2553ความถนัดทางภาษาบาลี1Arrayentrance1
gatpat9march2553ความถนัดทางภาษาอาหรับ1Array
gatpat9march2553ความถนัดทางภาษาจีน1Array
gatpat9march2552ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น1Array
gatpat9march2553ความถนัดทางภาษาเยอรมัน1Array
gatpat9march2553ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส1Array
gatpat9march2553ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์1Array
gatpat8march2553ความถนัดทางวิชาชีพครู1Array
gatpat8march2553ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์1Array
gatpat7march2553ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์1Array
gatpat7march2553ความถนัดทางวิทยาศาสตร์1Array
gatpat6march2553ความถนัดทางคณิตศาสตร์1Arrayentrance1
gatpat6march2553ความถนัดทั่วไป1Array
gatpat9october2552ความถนัดทางภาษาบาลี2Array
gatpat9october2552ความถนัดทางภาษาอาหรับ2Arrayentrance1
gatpat9october2552ความถนัดทางภาษาจีน2Array
gatpat9october2552ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น2Array
gatpat9october2552ความถนัดทางภาษาเยอรมัน2Array
gatpat9october2552ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส2Array
gatpat9october2552ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์2Array
gatpat8october2552ความถนัดทางวิชาชีพครู2Array
gatpat8october2552ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์2Array
gatpat11october2552ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์2Array
gatpat11october2552ความถนัดทางวิทยาศาสตร์2Arrayentrance1
gatpat10october2552ความถนัดทางคณิตศาสตร์2Array
gatpat10october2552ความถนัดทั่วไป2Array
gatpat10october2552ความถนัดทั่วไป2Array
gatpat19july2552ความถนัดทางภาษาบาลี1Arrayentrance1
gatpat19july2552ความถนัดทางภาษาอาหรับ1Arrayentrance1
gatpat19july2552ความถนัดทางภาษาจีน1Array
gatpat19july2552ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น1Array
gatpat19july2552ความถนัดทางภาษาเยอรมัน1Array
gatpat19july2552ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส1Array
gatpat19july2552ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์1Array
gatpat18july2552ความถนัดทางวิชาชีพครู1Array
gatpat18july2552ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์1Array
gatpat12july2552ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์1Array
gatpat12july2552ความถนัดทางวิทยาศาสตร์1Array
gatpat11july2552ความถนัดทางคณิตศาสตร์1Array
gatpat11july2552ความถนัดทั่วไป1Array
gatpat11july2552ความถนัดทั่วไป1Array
entrance13october2547ภาษาไทย2Array
entrance8october2546ภาษาไทย2Array
entrance9october2545ภาษาไทย2Array
entrance1october2544ภาษาไทย2Array
entrance11october2543ภาษาไทย2Array
entrance10march2548ภาษาไทย1Array
entrance8march2547ภาษาไทย1Array
entrance10march2546ภาษาไทย1Array
entrance11march2545ภาษาไทย1Array
entrance11march2544ภาษาไทย1Array
entrance12march2543ภาษาไทย1Array
entrance13march2547สังคม2Array
entrance8october2546สังคม2Array
entrance9october2545สังคม2Array
entrance10october2544สังคม2Array
entrance11october2543สังคม2Array
entrance10march2548สังคม1Array
entrance8march2547สังคม1Array
entrance10march2546สังคม1Array
entrance11march2545สังคม1Array
entrance11march2544สังคม1Array
entrance12march2543สังคม1Array
entrance9october2546วิทยาศาสตร์2Array
entrance10october2545วิทยาศาสตร์2Array
entrance11october2544วิทยาศาสตร์2Array
entrance13october2543วิทยาศาสตร์2Array
entrance9march2547วิทยาศาสตร์1Array
entrance11march2546วิทยาศาสตร์1Array
entrance12march2545วิทยาศาสตร์1Array
entrance12march2544วิทยาศาสตร์1Array
entrance14march2543วิทยาศาสตร์1Array
entrance14october2547ฟิสิกส์2Array
entrance9october2546ฟิสิกส์2Array
entrance10october2545ฟิสิกส์2Array
entrance13october2543ฟิสิกส์2Array
entrance11march2548ฟิสิกส์1Array
entrance9march2547ฟิสิกส์1Array
entrance11march2546ฟิสิกส์1Array
entrance12march2545ฟิสิกส์1Array
entrance12march2544ฟิสิกส์1Array
entrance14march2543ฟิสิกส์1Array
entrance14october2547คณิตศาสตร์2Array
entrance9october2546คณิตศาสตร์2Array
entrance10october2545คณิตศาสตร์2Array
entrance11october2544คณิตศาสตร์2Array
entrance10october2543คณิตศาสตร์2Array
entrance11march2547คณิตศาสตร์1Array
entrance9march2547คณิตศาสตร์1Array
entrance11march2546คณิตศาสตร์1Array
entrance12march2545คณิตศาสตร์1Array
entrance12march2544คณิตศาสตร์1Array
entrance13march2543คณิตศาสตร์1Array
entrance15january2547คณิตศาสตร์2Array
entrance10october2546คณิตศาสตร์2Array
entrance11october2545คณิตศาสตร์2Array
entrance12october2544คณิตศาสตร์2Array
entrance12october2543คณิตศาสตร์2Array
entrance12march2548คณิตศาสตร์1Array
entrance10march2547คณิตศาสตร์1Array
entrance12march2546คณิตศาสตร์1Array
entrance13march2545คณิตศาสตร์1Array
entrance13march2544คณิตศาสตร์1Array
entrance13march2543คณิตศาสตร์1Array
entrance13october2547ภาษาอังกฤษ2Array
entrance8october2546ภาษาอังกฤษ2Array
entrance9october2545ภาษาอังกฤษ2Array
entrance10october2544ภาษาอังกฤษ2Array
entrance11october2543ภาษาอังกฤษ2Array
entrance10march2548ภาษาอังกฤษ1Array
entrance8march2547ภาษาอังกฤษ1Array
entrance10march2546ภาษาอังกฤษ1Array
entrance11march2545ภาษาอังกฤษ1Array
entrance11march2544ภาษาอังกฤษ1Array
entrance12march2543ภาษาอังกฤษ1Array
entrance15october2547เคมี2Array
entrance11october2545เคมี2Array
entrance12october2544เคมี2Array
entrance13october2543เคมี2Array
entrance12march2548เคมี1Array
entrance10march2547เคมี1Array
entrance12march2546เคมี1Array
entrance13march2545เคมี1Array
entrance13march2544เคมี1Array
entrance14march2543เคมี1Array
entrance15october2547ชีววิทยา2Array
entrance10october2545ชีววิทยา2Array
entrance11october2545ชีววิทยา2Array
entrance12october2544ชีววิทยา2Array
entrance12october2543ชีววิทยา2Array
entrance12march2548ชีววิทยา1Array
2547entranceชีววิทยาArray10march1
2546entranceชีววิทยาArray12march1
2545entranceชีววิทยาArray13march1
2544entranceชีววิทยาArray13march1
2543entranceชีววิทยาArray12march1