ลงทะเบียนรับรางวัลเกียรติยศ ให้กับความตั้งใจ ของเด็ก Annop ที่ทำคะแนนได้ยอดเยี่ยม

ปิดรับลงทะเบียนผ่านทาง Website แล้ว

กิจกรรมมองรางวัลจะจัดขึ้นในวันที่ 14 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:00 น.

สำหรับน้องที่มีคะแนนสอบ PAT1 รอบ 1/2560 หรือ 2/2560
ตั้งแต่ 200 คะแนนขึ้นไป

และ 9 วิชาสามัญ วิชาคณิตศาสตร์ 1
ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป

สามารถติดต่อได้ที่ 089-668-2523