ความรู้คณิตศาสตร์

ต้องรู้ก่อนสอบ! เปรียบเทียบ PAT1 vs 9 วิชาสามัญ คณิตฯ1 vs คณิตฯ2 vs O-NET

เปรียบเทียบ PAT1 vs คณิตฯ1 9 วิชาสามัญ by ครูตูน เนื้อหาที่ออกข้อสอบ PAT1 และ คณิตฯ1 9 วิชาสามัญ จะมีเนื้อหา ในการออกข้อสอบคล้ายๆกัน ครอบคลุม ทั้งเนื้อหาคณิตศาสตร์พื้นฐานและเพิ่มเติม จะมีเพียงบางบทเท่านั้นในหลักสูตรที่ไม่ออกสอบดังตาราง ด้านล่างทุกวันนี้…ครูมั่นใจว่าไม่มีนักเรียน ม.6 คนไหนที่ไม่รู้จักข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่ชื่อว่า “PAT1”และ“9 วิชาสามัญ”อย่างแน่นอน แต่ก็มีอยู่ไม่น้อยเช่นกันที่พอถามว่า“สอบอะไรบ้าง” “สอบทำไม” นักเรียนก็ยังตอบไม่ได้  รู้แค่ว่าเพื่อนๆสอบ ก็เลยสอบๆไว้ก่อน จริงมั๊ย? 555 งั้นเรามาดูความเหมือนและความแตกต่างกันว่ามีอะไรบ้าง เนื้อหาที่ออกข้อสอบ PAT1 และ คณิตฯ1 9 วิชาสามัญ จะมีเนื้อหา ในการออกข้อสอบคล้ายๆกัน ครอบคลุม ทั้งเนื้อหาคณิตศาสตร์พื้นฐานและเพิ่มเติม จะมีเพียงบางบทเท่านั้นในหลักสูตรที่ไม่ออกสอบดังภาพตาราง PAT1 มีเวลาทำ 180 นาที 45 ข้อ รวม 300 คะแนนแบ่งเป็น 2 ตอน ตอนที่…

Read More