สาขาอรรณพ

พญาไท

BTS พญาไท ตึก อ.อุ๊ อาคารวรรณสรณ์ ชั้น 12

หาดใหญ่

จุดสังเกต หาดใหญ่

อ.อรรณพ ในสาขา อ.อุ๊

วงเวียนใหญ่

ในกรณีที่สมัครเรียนสาขา อ.อุ๊ จะสามารถเรียนได้เฉพาะที่สาขา อ.อุ๊ ทุกสาขาเท่านั้น ไม่สามารถเรียนข้ามสถาบันได้


Online . .