สาขา วรรณสรณ์

โทร.02-306-0844 ถึง 7
อาคารวรรณสรณ์ ชั้น 12,
35 ถนนพญาไท ราชเทวี 10400

สาขา บางกะปิ

โทร. 02-370-2118
โครงการวิสุทธานี, 2991 / 47-48
ซอยลาดพร้าว 101/3 คลองจั่น
เขตบางกะปิ 10240

สาขา หาดใหญ่

โทร. 074-233-354-5
7,9,11 ซอย 3 ถนนจุติอุทิศ 3
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

สาขา CP Tower 3

โทร. 0944344971

CP Tower 3 อาคาร B


สาขา สะพานควาย สาขา วิสุทธิกษัตริย์ และ สาขาต่างจังหวัดอื่นๆ
โปรดติดต่อ สถาบันกวดวิชา อ.อุ๊ ในระบบ AURUM

ปรึกษาการวางแผนการเรียน + ทีมงาน และ เลขา อ.อรรณพ

คุณเจมส์ 089-519-1314

ระดับ มัธยม
ครูรัฐ 083-010-8448
ครูตูน 080-010-2345

+ วิชา วิทยาศาสตร์ และ ฟิสิกส์
คุณโอ 092-827-8279

+ วิชา ภาษาไทยและสังคมศึกษา
คุณแก้ว 082-983-1538